Zajęcia grupowe od dnia 28 kwietnia br. nadal będą odbywać się według obowiązującego w poprzednim tygodniu oraz podanego poniżej tymczasowego planu lekcji. Obecna organizacja zajęć obowiązuje do odwołania.

 • Klasa IA/6 bez zmian
 • Klasa IB/6 bez zmian
 • Klasa IIA/6 
  • poniedziałek: bez zmian, tj. godz. 17.30 – 18.15 Kształcenie słuchu sala 1
  • środa: godz. 17.25 – 19.05 Kształcenie słuchu i Podstawy rytmiki sala 1
 • Klasa IIB/6  bez zmian
 • Klasa IIC/6  bez zmian
 • Klasa IIIA/6
  • poniedziałek: godz. 19.10 – 19.55 Kształcenie słuchu sala 1
  • środa: godz. 15.40 – 17.20 Kształcenie słuchu i Podstawy rytmiki sala 1
 • Klasa IIIB/6 bez zmian
 • Klasa IVA/6 i IVB/6
  • środa:
   • 15.05 – 15.50 Kształcenie słuchu sala 16
   • 15.55 – 16:40 Audycje muzyczne sala 2
  • piątek: 15.05-15.50 Kształcenie słuchu sala 16
 • Klasa VA/6
  • środa:
   • 18.25 – 19.10 Audycje muzyczne sala 2
   • 19.15 – 20:00 Kształcenie słuchu sala 16
  • piątek: 19.15 – 20.00 Kształcenie słuchu sala 16
 • Klasa VB/6
  • środa:
   • 15:55 – 16:40 Kształcenie słuchu sala 16
   • 16.45 – 17:30 Audycje muzyczne sala 2
  • piątek: 15.55 – 16.40 Kształcenie słuchu sala 16
 • Klasa VI/6
  • środa:
   • 18.25 – 19.10 Kształcenie słuchu sala 16
   • 19.15 – 20.00 Audycje muzyczne sala 2
  • piątek: 18.25-19.10 Kształcenie słuchu sala 16
 • Klasa IA/4 i IB/4
  • środa: 17.35 – 18.20 Kształcenie słuchu sala 16
  • piątek: 16.45 – 17.30 Kształcenie słuchu sala 16
 • Klasa II/4
  • środa:
   • 16.45 – 17.30 Kształcenie słuchu sala 16
   • 17.35 – 18.20 Audycje muzyczne sala 2
  • piątek: 17.35-18.20 Kształcenie słuchu sala 16
 • Klasa III/4
  • środa:
   • 18.25 – 19.10 Audycje muzyczne sala 2
   • 19.15 – 20:00 Kształcenie słuchu sala 16
  • piątek: 19.15 – 20.00 Kształcenie słuchu sala 16
 • Klasa IV/4
  • środa:
   • 18.25 – 19.10 Kształcenie słuchu sala 16
   • 19.15 – 20.00 Audycje muzyczne sala 2
  • piątek:  godz. 18.25-19.10 Kształcenie słuchu sala 16