W Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku nauka odbywa się w dwóch cyklach, sześcioletnim i czteroletnim.

Klasa I, cykl sześcioletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 30 minut
Podstawy rytmiki2 x 45 minut
Kształcenie słuchu1 x 45 minut

Klasa II, cykl sześcioletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 30 minut
Podstawy rytmiki1 x 45 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut

Klasa III, cykl sześcioletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 30 minut
Podstawy rytmiki1 x 45 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut

Klasa IV, cykl sześcioletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 45 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut
Wiedza o muzyce1 x 45 minut
Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny2 x 45 minut

Klasa V, cykl sześcioletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 45 minut
Fortepian dodatkowy1 x 30 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut
Audycje muzyczne1 x 45 minut
Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny2 x 45 minut

Klasa VI, cykl sześcioletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 45 minut
Fortepian dodatkowy1 x 30 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut
Audycje muzyczne1 x 45 minut
Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny2 x 45 minut

Klasa I, cykl czteroletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 45 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut

Klasa II, cykl czteroletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 45 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut
Wiedza o muzyce1 x 45 minut
Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny2 x 45 minut

Klasa III, cykl czteroletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 45 minut
Fortepian dodatkowy1 x 30 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut
Audycje muzyczne1 x 45 minut
Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny2 x 45 minut

Klasa IV, cykl czteroletni

PrzedmiotIlość zajęć
Instrument główny2 x 45 minut
Fortepian dodatkowy1 x 30 minut
Kształcenie słuchu2 x 45 minut
Audycje muzyczne1 x 45 minut
Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny2 x 45 minut