Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024:

  • 02.11.2023
  • 03.11.2023
  • 22.12.2023
  • 02.05.2024
  • 31.05.2024