Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku jest szkołą artystyczną.

Organem prowadzącym jest gmina Brzesko a nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Siedziba szkoły mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku przy ul. Bartosza Głowackiego 57.

Prowadząc naukę w dwóch cyklach: sześcio ? i czteroletnim szkoła daje podstawowe wykształcenie muzyczne.

Szkoła stawia przed sobą następujące cele i zadania:

 • rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych
 • kreowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki
 • rozwijanie w uczniach wrażliwości estetycznej i poczucia piękna
 • oddziaływanie aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej
 • przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia

Szkoła realizuje te cele prowadząc zajęcia indywidualne gry na instrumentach oraz zajęcia grupowe z zakresu teorii muzyki i zespołowe (m.in. chór i orkiestra).

Kształcimy dzieci i młodzież w grze na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • gitara
 • akordeon
 • perkusja
 • obój
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka

Wszystkie zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych.