Plan Pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku na rok szkolny 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe: 15 lutego – 28 lutego 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 01 – 06 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.
 • Badanie przydatności 14, 15, 16 czerwca 2021 r.
 • Dodatkowe dni wolne:
  • 02 listopada 2020 r.
  • 04 czerwca 2021 r.

Kalendarz spotkań z rodzicami:

 • 16 września 2020 r. godz. 18.30: zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów
 • Wrzesień zebranie organizacyjne z nauczycielami zajęć grupowych zgodnie z planem lekcji : P. Dyjak, J. Dyjak, M. Gruszowska, K. Kania, M. Migas, B. Wilkońska – Firlet
 • Grudzień – wywiadówki z nauczycielami zajęć grupowych zgodnie z planem lekcji
  • 07, 08 grudnia 2020 r. M. Migas
  • 07, 08, 09 grudnia 2020 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 09 grudnia 2020 r. K. Kania
 • Maj – wywiadówki z nauczycielami zajęć grupowych zgodnie z planem lekcji
  • 04, 05 maja 2021 r. M. Migas
  • 04, 05 maja 2021 r. B. Wilkońska – Firlet
  • 05 maja 2021 r. K. Kania
 • Nauczyciele instrumentu głównego prowadzą rozmowy z rodzicami w terminach dogodnych dla obu stron; co najmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego

Uroczystości szkolne, koncerty:

 • Wrzesień 2020 r.
  • 01 września 2019 r., godz. 16.00, 17.00, 18.00: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Październik 2020 r.
  • 14 (środa) października 2020 r. godz. 17.30 : Dzień Edukacji Narodowej – sala gimnastyczna
  • 28 ( środa ) października 2020 r. godz. 9.30 i 11.00 koncert dla Szkoły Podstawowej nr 3
 • Listopad 2020 r.
  • 09 (poniedziałek) listopada 2020 r. – Wykład monograficzny i koncert dla uczniów sekcji fortepianu „L. van Beethoven w 250 rocznicę urodzin” – poprowadzi p. M. Chrobak
  • 12 (czwartek) listopada 2020 r., godz. 18.00 : Koncert z okazji Święta Niepodległości
  • 23 (poniedziałek) listopada 2020 r. – Konkurs gam sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
  • 25 (środa) listopada 2020 r. godz. 9.30, 11.00 Koncerty dla przedszkola nr 10
 • Grudzień 2020 r.
  • 02(środa) grudnia 2020 r. audycje miniatury
   • D. Cieśla, M. Żuk godz. 17.00
   • O. Bryliński, I. Latocha-Dylewska, J. Dyjak godz. 18.15
  • 03 (czwartek) grudnia 2020 r. audycje miniatury
   • B. Szpakiewicz, J. Krupa godz. 17.00
  • 04 (piątek) grudnia 2020 r. godz. 17.00, 18.00 : Koncerty Mikołajkowe klas I/6
  • 07 (poniedziałek) grudnia 2020 r. audycje miniatury
   • P. Szyc, O. Tyszkowska-Żurek, M. Kita godz. 17.00
  • 08 (wtorek) grudnia 2020 r. godz. 17.00 Koncert klasowy p. E. Ściborowskiej i p. J. Krupy
  • 09 (środa) grudnia 2020 r. godz. 16.00 Koncert klasowy p. M. Bukały, godz.16.00
  • 10 (czwartek) grudnia 2020 r.
   • godz. 17.00 Koncert klasowy p. N. Kuźmickiej
   • godz. 18.00 Koncert klasowy p. M. Chrobaka
  • 21 (poniedziałek) grudnia 2020 r. godz. 17.00: koncert wigilijny
 • Styczeń 2021 r.
  • 19 (wtorek) stycznia 2021 r. godz. 16.00, 17.00, 18.00 Koncerty klas fortepianu dodatkowego
  • 20 (środa) stycznia 2021 r. godz. 17.30 Koncert Noworoczny
 • Luty 2021 r.
  • 10 (środa) lutego 2021 r. : Szkolny Turniej kształcenia słuchu
  • 11 (czwartek) lutego 2021 r. godz. 9.30, 11.00 – Koncerty rekrutacyjne
  • 12 (piątek) lutego 2021 r. godz. 17.30 koncert I klas cyklu 6-letniego i 4-letniego
 • Marzec 2021 r.
  • 18 (czwartek) marca 2021 r. Lekcja otwarta prowadzona przez p. E. Ściborowską pt.”Dziecko dyslektyczne w szkole muzycznej”
  • 25 (czwartek) marca 2021 r. Szkolny Konkurs Miniatur
 • Kwiecień 2021 r.
  • 14 (środa) kwietnia 2021 r. : IV szkolny konkurs wiedzy z audycji muzycznych
  • 15 (czwartek) kwietnia 2021 Wykład i prezentacja p. J. Krupy – „Konkurs Chopinowski”
  • 21 (środa) kwietnia 2021 godz. 10.00, 11.30 Koncerty rekrutacyjne
 • Maj 2021 r.
  • Dni Otwarte
   • 10 (poniedziałek) maja 2021 r. Obserwacje zajęć i konsultacje z nauczycielami instrumentu (15.00 – 18.00), Koncert godz. 18:00
   • 11 (wtorek) maja 2021 r. Obserwacje zajęć i konsultacje z nauczycielami instrumentu (15.00 – 18.00), kurs przygotowawczy
   • 12 (środa) maja 2021 r. Obserwacje zajęć i konsultacje z nauczycielami instrumentu (15.00 – 18.00), kurs przygotowawczy
  • 26 (wtorek) maja 2020 r. godz. 18.00 : koncert z okazji Dnia Matki grają klasy I cyklu 6-letniego
 • Czerwiec 2021 r.
  • 01 (wtorek) czerwca 2021 r. godz. 18.00 koncert „Nauczyciele uczniom”
  • 18 (piątek) czerwca 2021 r. godz. 18.00 koncert końcoworoczny – plener
  • 22 (wtorek) czerwca 2021 r. Koncert Absolwentów – Zamek w Dębnie
 • Wyjazd uczniów na koncert do filharmonii, opery.
 • Zaproszenie uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Bochni.
 • Zaproszenie uczniów ZSM I.J. Paderewskiego st. w Tarnowie
 • Zaproszenie uczniów OSM I i II stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

Pozostałe terminy:

 • Przesłuchania śródroczne
  • Sekcja instrumentów klawiszowych
   • 17 (czwartek) grudnia 2020 r. klasy II-V cyklu 6-letniego oraz II-III cyklu 4-letniego, przesłuchania techniczne uczniów klasy VI cyklu 6-letniego
  • Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary
   • 11 (poniedziałek) stycznia 2021 r. gitary P. Szyc, O. Tyszkowska-Żurek, M. Kita
   • 13 (środa) grudnia 2021 r. wiolonczele O. Bryliński, I. Latocha-Dylewska, skrzypce D. Cieśla
   • 14 (czwartek) stycznia 2021 r. skrzypce B. Szpakiewicz
   • 15 (piątek) stycznia 2021 r. altówka J. Dyjak, skrzypce M. Żuk
  • Sekcja instrumentów dętych , perkusji i teorii
   • Techniczne:
    • 16 – 20 listopada 2020 r.
   • Muzyczne:
    • 14 – 18 grudnia 2020 r.
 • Przesłuchania końcoworoczne
  • Sekcja instrumentów klawiszowych
   • 26 (piątek) marca 2021 r. Przesłuchanie techniczne klas II-V cyklu 6-letniego oraz II-III cyklu 4-letniego
   • 27 (czwartek) maja 2021 r. Przesłuchania klas fortepianu dodatkowego
   • 10 (czwartek) czerwca 2021 r. Przesłuchania klas fortepianu głównego
  • Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary
   • 31 (poniedziałek) maja 2021 r. – gitara klasy VI/6 i IV/4
   • 02 (środa) czerwca 2021 r. – skrzypce, altówka, wiolonczela – klasy VI/6 i IV/4
   • 04 (piątek) czerwca 2021 r. – skrzypce M. Żuk, altówka J. Dyjak
   • 07 (poniedziałek) czerwca 2021 r. – gitara P. Szyc, O. Tyszkowska-Żurek, M.Kita
   • 09 (środa) czerwca 2021 r. – skrzypce D. Cieśla, wiolonczela I. Latocha-Dylewska, O. Bryliński
   • 10 (czwartek) czerwca 2021 r. – skrzypce B. Szpakiewicz
  • Sekcja instrumentów dętych, perkusji i teorii
   • Techniczne
    • 19 – 23 kwietnia 2021 r.
   • Muzyczne
    • 7 – 11 czerwca 2021 r.
 • Do 08 maja 2021 r.: wysyłanie powiadomień o potencjalnych ocenach niedostatecznych (dopuszczających z instrumentów głównych i kształcenia słuchu) oraz nieklasyfikowaniu
 • Do 19 stycznia 2021 r. : wystawienie ocen śródrocznych
 • Do 11 czerwca 2021 r. : wystawienie ocen rocznych

Podane terminy mogą ulec zmianie.