Plan Pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku na rok szkolny 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
 • Ferie zimowe: 17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r.
 • Badanie przydatności 23, 24, 25 maja 2022 r.
 • Dodatkowe dni wolne:
  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 07 stycznia 2022 r.
  • 02 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.

Kalendarz spotkań z rodzicami:

 • Wrzesień zebrania organizacyjne z nauczycielami zajęć grupowych zgodnie z planem lekcji 02 września 2021, 03 września 2021, 06 września 2021 : P. Dyjak, J. Dyjak, M. Gruszowska, K. Kania, M. Migas, B. Wilkońska – Firlet
 • 10 września 2021 r. godz. 18.30: zebranie organizacyjne Rady Rodziców
 • 07 – 09 września 2021 r. – wybory Samorządu Uczniowskiego
 • 07 – 09 grudnia 2021 r. – wywiadówki z nauczycielami zajęć grupowych zgodnie z planem lekcji
 • 04 – 06 maja 2022 r. – wywiadówki z nauczycielami zajęć grupowych zgodnie z planem lekcji
 • Nauczyciele instrumentu głównego prowadzą rozmowy z rodzicami w terminach dogodnych dla obu stron; co najmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego

Uroczystości szkolne, koncerty:

 • Wrzesień 2021 r.
  • 01 września 2021 r., godz. 16.00 IA/6, 16.45 IB/6, 17.30 IC/6, 18.15 I/4 : rozpoczęcie roku szkolnego
  • Pozostałe klasy spotykają się z nauczycielami instrumentu głównego według harmonogramu
  • 04 września 2021 r. – Koncert CanPack
 • Październik 2021 r.
  • 05 października 2021 r. godz. 17.00: Wykład i prezentacja p. J. Krupy – „Konkurs Chopinowski”
  • 14 (środa) października 2021 r. godz. 15.30: Dzień Edukacji Narodowej – okolicznościowa Rada Pedagogiczna
  • koncert edukacyjny dla szkół podstawowych, przedszkoli
 • Listopad 2021 r.
  • 10 (środa) listopada 2021 r., godz. 17.30 : Koncert z okazji Święta Niepodległości
  • 15 listopada 2021 r.: konkurs muzyki popularnej – sekcja fortepianu
  • koncert edukacyjny dla szkół podstawowych, przedszkoli
  • audycje klasowe w sekcjach
 • Grudzień 2021 r.
  • audycje klasowe w sekcjach
  • 06 (poniedziałek) grudnia 2021 r. godz. 17.30 : Koncert Mikołajkowy klas I/6
  • 22 (poniedziałek) grudnia 2021 r. godz. 17.00: koncert wigilijny
 • Styczeń 2022 r.
  • 10 stycznia 2022 r. godz. 17.00:  Koncert klas fortepianu dodatkowego
  • 12 (środa) stycznia 2022 r.: Turniej z kształcenia słuchu
  • 13 stycznia 2022 r. godz. 17.30:  Koncert Noworoczny
 • Luty 2022 r.
  • koncert edukacyjny dla szkół podstawowych, przedszkoli
  • 24 lutego 2022 r. godz. 17.30: koncert I klas cyklu 6-letniego
  • 25 lutego 2022 r. godz. 17.30: koncert I klasy I cyklu 4-letniego
 • Marzec 2022 r.
  • koncert edukacyjny dla szkół podstawowych, przedszkoli
  • Dni Otwarte
   • 7 – 9 marca 2022 r. –  Obserwacje zajęć i konsultacje z nauczycielami instrumentu (15.00 – 18.00), kurs przygotowawczy
  • Szkolny Konkurs Miniatur
 • Kwiecień 2022 r.
  • szkolny konkurs wiedzy z audycji muzycznych
  • konkurs gam sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
  • koncert edukacyjny dla szkół podstawowych, przedszkoli
 • Maj 2022 r.
  • koncert edukacyjny dla szkół podstawowych, przedszkoli
  • 26 (wtorek) maja 2022 r. godz. 18.00 : koncert z okazji Dnia Matki grają klasy I cyklu 6-letniego
  • koncert klasy I cyklu 4-letniego
  • audycje klasowe
 • Czerwiec 2022 r.
  • 22 czerwca 2022 r godz. 17.30: Koncert w Europejskim Centrum Kultury Krzysztofa Pendereckiego z okazji 10-leciolecia szkoły
  • 24 czerwca 2022 r.  godz. 15.00: Zakończenie roku szkolnego – Koncert Absolwentów
  •  
 • Wyjazd uczniów na koncert do filharmonii, opery.
 • Zaproszenie uczniów ze szkół muzycznych II stopnia

Pozostałe terminy:

Sekcja instrumentów klawiszowych

Przesłuchania śródroczne

 • 07 grudnia 2021 r. fortepian główny klasy II-V cykl 6-letni , II-III cykl 4-letni, oraz przesłuchania techniczne uczniów klas VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego – M. Chrobak, J. Krupa,  E. Ściborowska
 • 10 grudnia 2021 r. fortepian główny klasy II-V cykl 6-letni , II-III cykl 4-letni, oraz przesłuchania techniczne uczniów klas VI cyklu 6-letniego i IV cyklu 4-letniego . Skład komisji : M. Bukała, N. Kuźmicka, E. Ściborowska
 • 17 grudnia 2021 r. klasy II-V cyklu 6-letniego oraz II-III cyklu 4-letniego, przesłuchania techniczne uczniów klasy VI cyklu 6-letniego
 •  

Przesłuchanie techniczne

 • 22 marca 2022 r. klasy II-V cyklu 6-letniego oraz II-III cyklu 4-letniego – M. Chrobak, J. Krupa, E. Ściborowska
 • 25 marca 2022 r. klasy II-V cyklu 6-letniego oraz II-III cyklu 4-letniego – M. Bukała, N. Kuźmicka, E. Ściborowska

Egzaminy promocyjne i końcowe

 • 30 maja 2022 r. przesłuchania klas fortepianu dodatkowego – N. Kuźmicka, M. Bukała, E. Ściborowska
 • 31 maja 2022 r. przesłuchania klas fortepianu dodatkowego – A. Kantor- Chrobak, J. Krupa, E. Ściborowska
 • 02 czerwca 2022 r. klas fortepianu głównego – M. Chrobak, J. Krupa, E. Ściborowska
 • 03 czerwca 2022 r. klas fortepianu głównego – M. Bukała N. Kuźmicka, E. Ściborowska

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

Przesłuchania śródroczne

 • Techniczne
  • 23 listopada (wtorek) 2021 r. – O. Bryliński, O. Tyszkowska- Żurek, M. Kita
  • 24 listopada ( środa) 2021 r. – D. Cieśla, M. Żuk, P. Szyc, I. Latocha – Dylewska
  • 25 listopada (czwartek) 2021 r. – J. Dyjak, B. Szpakiewicz
 • Muzyczne      
  • 16 grudnia (czwartek) 2021 r. – przesłuchanie muzyczne – J. Dyjak
  • 20 grudnia ( poniedziałek) 2021 r. – przesłuchane muzyczne- D. Cieśla, M. Żuk, P. Szyc, I. Latocha – Dylewska, B. Szpakiewicz
  • 21 grudnia (wtorek) 2021 r. – przesłuchanie muzyczne – O. Bryliński, O. Tyszkowska- Żurek, M. Kita

Egzaminy promocyjne i końcowe

 • 31 (poniedziałek) maja 2022 r. – gitara klasy VI/6 i IV/4
 • 02 (środa) czerwca 2022 r. – skrzypce, altówka, wiolonczela – klasy VI/6 i IV/4
 • 04 (piątek) czerwca 2022 r. – skrzypce M. Żuk, altówka J. Dyjak
 • 07 (poniedziałek) czerwca 2022 r. – gitara P. Szyc, O. Tyszkowska-Żurek, M. Kita
 • 09 (środa) czerwca 2022 r. – skrzypce D. Cieśla, wiolonczela I. Latocha-Dylewska, O. Bryliński
 • 10 (czwartek) czerwca 2022 r. – skrzypce B. Szpakiewicz                                              

Sekcja instrumentów dętych, perkusji i teorii

Przesłuchania śródroczne

 • Techniczne:
  • 15 listopada 2021: klasa saksofonu (p. Piotr Gruszecki), klasa akordeonu (p. Paweł Dyjak)
  • 16 listopada 2021: klasa perkusji (p. Wiktoria Chrobak-Mielec), klasa trąbki (p. Piotr Kleśny)
  • 18 listopada 2021: klasa fletu (p. Katarzyna Kurowska-Mleczko, klasa oboju (p. Zofia Trystuła-Hovhannisyan), klasa klarnetu (p. Oleh Malovichko)
 • Muzyczne
  • 13 grudnia 2021: klasa saksofonu (p. Piotr Gruszecki), klasa akordeonu (p. Paweł Dyjak)
  • 14 grudnia 2021: klasa perkusji (p. Wiktoria Chrobak-Mielec), klasa trąbki (p. Piotr Kleśny)
  • 16 grudnia 2021: klasa fletu (p. Katarzyna Kurowska-Mleczko, klasa oboju (p. Zofia Trystuła-Hovhannisyan), klasa klarnetu (p. Oleh Malovichko)

Egzaminy promocyjne i końcowe

 • Techniczne:
  • 04 kwietnia 2022: klasa saksofonu (p. Piotr Gruszecki), klasa akordeonu (p. Paweł Dyjak)
  • 05 kwietnia 2022: klasa perkusji (p. Wiktoria Chrobak-Mielec), klasa trąbki (p. Piotr Kleśny)
  • 07 kwietnia 2022: klasa fletu (p. Katarzyna Kurowska-Mleczko, klasa oboju (p. Zofia Trystuła-Hovhannisyan), klasa klarnetu (p. Oleh Malovichko)
 • Muzyczne
  • 06 czerwca 2022: klasa saksofonu (p. Piotr Gruszecki), klasa akordeonu (p. Paweł Dyjak)
  • 07 czerwca 2022: klasa perkusji (p. Wiktoria Chrobak-Mielec), klasa trąbki (p. Piotr Kleśny)
  • 09 czerwca 2022: klasa fletu (p. Katarzyna Kurowska-Mleczko, klasa oboju (p. Zofia Trystuła-Hovhannisyan), klasa klarnetu (p. Oleh Malovichko)

Terminy związane z klasyfikacją:

 • Do 15 maja 2022 r.: wysyłanie powiadomień o potencjalnych ocenach niedostatecznych (dopuszczających z instrumentów głównych i kształcenia słuchu) oraz nieklasyfikowaniu
 • Do 5 stycznia 2022 r. : wystawienie ocen śródrocznych
 • Rada 14 stycznia 2022 r. godz. 10.00
 • Do 10 czerwca 2022 r. : wystawienie ocen rocznych
 • Rada 15 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Warsztaty

 • 22 października ( piątek) 2021 r. fortepianowe
 • 18 listopada (czwartek) 2021 r. skrzypcowo – altówkowe

Podane terminy mogą ulec zmianie.