Kalendarz Pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku w roku szkolnym 2022/2023

Uwaga. Opublikowane terminy mogą ulec zmianie.

 • Wrzesień
  • 01.09.2022 – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Październik
  • 13.10.2022 – Ślubowanie klas pierwszych, sala gimnastyczna, godz. 17:30
  • Lekcja otwarta dla nauczycieli klasy skrzypiec – p. Marek Żuk
 • Listopad
  • 10.11.2022 – Koncert z okazji Święta Niepodległości, sala gimnastyczna, godz. 17:30
  • 14.11.2022 – Warsztaty gitarowe – dr Miłosz Mączyński
  • 18.11.2022 – Warsztaty wiolonczelowe – prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
  • 23.11.2022 – Szkolny Konkurs Miniatur
  • 28.11.2022 – Audycja klasy skrzypiec p. Marka Żuka i klasy wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej, sala nr 15
  • 29.11.2022 – Warsztaty perkusyjne – dr Maciej Hałoń
  • 29.11.2022 – Audycja klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka, sala nr 15, godz. 16:30
  • 29.11.2022 – Audycja klas gitary p. Macieja Kity i p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek, sala nr 15, godz. 18:00
  • 30.11.2022 – Audycja klasy skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i klasy wiolonczeli p. Oresta Brylińskiego, sala nr 15, godz. 16:30
  • 30.11.2022 – Audycja klasy klarnetu p. Oleha Malovichko, sala nr 15, godz. 18:00
 • Grudzień
  • 01.12.2022 – Audycja klasy altówki p. Joanny Dyjak i klasy fortepianu p. Agaty Kantor-Chrobak, sala nr 2, godz. 16:30
  • 01.12.2022 – Audycja klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko i klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego, sala nr 2, godz. 18:00
  • 02.12.2022 – Warsztaty akordeonowe – prof. dr hab. Paweł Paluch
  • 02.12.2022 – Audycja klas fortepianu p. Magdaleny Bukały i p. Weroniki Jahn – sala nr 1, godz. 16:30
  • 02.12.2022 – Audycja klasy fortepianu p. Ewy Ściborowskiej i klasy gitary p. Piotra Szyca, sala nr 1, godz. 18:00
  • 06.12.2022 – Warsztaty saksofonowe – prof. dr hab. Jerzy Główczewski
  • 06.12.2022 – Koncert mikołajkowy uczniów klas pierwszych cyklu sześcioletniego, sala gimnastyczna, godz. 17:00
  • 06.12.2022 – Audycja klasy oboju pani Zofii Trystuły-Hovhannisyan i klasy fortepianu p. Michała Chrobaka, sala nr 1, godz. 18:00
  • 07.12.2022 – Warsztaty klarnetowe – dr hab. Piotr Lato
  • 08.12.2022 – Audycja klasy trąbki p. Piotra Kleśnego i klasy fortepianu p. Joanny Majcher, sala nr 2, godz. 16:30
  • 08.12.2022 – Audycja klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec, sala perkusyjna, godz. 18:00
  • 13.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klas fortepianu p. Agaty Kantor-Chrobak, p. Joanny Majcher i p. Michała Chrobaka, sala nr 1
  • 13.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka, sala nr 16 i klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec – sala perkusyjna
  • 15.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko, klasy oboju p. Zofii Trystuły-Hovhannisyan i klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego
  • 16.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klas fortepianu p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Ewy Ściborowskiej, sala nr 1
  • 16.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klas gitary p. Piotra Szyca i p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek, sala nr 15
  • 19.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klasy skrzypiec p. Marka Żuka i klasy wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej, sala nr 16
  • 19.12.2022 – Warsztaty obojowe – dr hab. Arkadiusz Krupa, prof. UMFC
  • 20.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klas gitary p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek, p. Macieja Kity i klasy altówki p. Joanny Dyjak – sala nr 16
  • 20.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klasy trąbki p. Piotra Kleśnego
  • 21.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klasy skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i klasy wiolonczeli p. Oresta Brylińskiego, sala nr 15
  • 22.12.2022 – Przesłuchania śródroczne klasy klarnetu p. Oleha Malovichko
  • 22.12.2022 – Koncert wigilijny, sala gimnastyczna, godz. 17:30
  • 23-31.12.2022 Przerwa świąteczna
 • Styczeń
  • 10.01.2023 – Audycja klas fortepianu dodatkowego p. Agaty Kantor-Chrobak, p. Joanny Majcher i p. Michała Chrobaka
  • 13.01.2023 – Audycja klas fortepianu dodatkowego p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Ewy Ściborowskiej
  • 18.01.2023 – Koncert półroczny, karnawałowy, RCKB
  • 19.01.2023 – Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka – klasy pierwsze cyklu sześcioletniego i czteroletniego
  • 25.01.2023 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
  • 27.01.2023 – Test próbny CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych – klasy III/4 i V/6
 • Luty
  • 30.01 – 12.02.2023 – Ferie zimowe
 • Marzec
  • 09.03.2023 – Koncerty w RCKB dla szkół
  • 15.03.2023 – Szkolny Turniej z kształcenia słuchu
  • 15.03.2023 – Pokazy rytmiczne
  • 21.03.2023 – Koncerty w RCKB dla szkół
 • Kwiecień
  • 06 – 11.04.2023 – Przerwa świąteczna
  • 19-20.04.2023 – Dni Otwarte
  • 19.04.2023 – Audycja klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka(17:00) i klasy klarnetu p. Oleha Malovichko (godz. 18:00)
  • 20.04.2023 – Audycja klasy trąbki p. Piotra Kleśnego i klasy fortepianu p. Agaty Kantor-Chrobak, sala nr 2, godz. 17:00
  • 20.04.2023 – Audycja klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec, sala perkusyjna, godz. 18:00
  • 21.04.2023 – Audycja klas fortepianu p. Magdaleny Bukały i p. Weroniki Jahn, sala nr 1, godz. 16:30
  • 21.04.2023 – Audycja klasy fortepianu p. Ewy Ściborowskiej i klasy gitary p. Piotra Szyca, sala nr 1, godz. 18:00
  • 24.04.2023 – Audycja klasy skrzypiec p. Marka Żuka i klasy wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej, sala nr 15
  • 25.04.2023 – Audycja klasy oboju p. Zofii Trystuły-Hovhannisyan i klasy fortepianu p. Michała Chrobaka, sala nr 1, godz. 18:00
  • 25.04.2023 – Audycja klas gitary pani Oleny Tyszkowskiej-Żurek i p. Macieja Kity, sala nr 15, godz. 18:00
  • 26.04.2023 – Audycja klasy skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i klasy wiolonczeli p. Oresta Brylińskiego, sala nr 15, godz. 17:30
  • 27.04.2023 – Audycja klasy altówki p. Joanny Dyjak , sala nr 2, godz. 16:30
  • 27.04.2023 – Audycja klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko i klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego, sala nr 2, godz. 18:00
  • Koncerty umuzykalniające i promujące szkołę
 • Maj
  • 10 i 11.05.2023 – Sprawdzian dla klas III/6 z przedmiotu Rytmika
  • 12.05.2023 – Sprawdzian dla klas VI/6 i IV/4 z przedmiotów Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne
  • 15.05.2023 – Wywiadówki – p. Małgorzata Migas
  • 17.05.2023 – Wywiadówki – p. Barbara Wilkońska-Firlet i p. Krzysztof Kania
  • 15-17.05.2023 – Badania przydatności kandydatów (rekrutacja)
  • 23.05.2023 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec (sala perkusyjna) i klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka (sala nr 16)
  • 25.05.2023 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko, klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego i klasy trąbki p. Piotra Kleśnego, sala nr 15
  • 26.05.2023 – Koncert klas pierwszych z okazji Dnia Matki 
  • 29.05.2023 – Egzaminy klas skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i p. Marka Żuka, sala nr 2
  • 30.05.2023 – Egzaminy klasy altówki p. Joanny Dyjak i gitary p. Macieja Kity
  • 30.05.2023 – Przesłuchania końcoworoczne klas fortepianu dodatkowego
  • 31.05.2023 – Egzaminy klas skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz oraz klas wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej i p. Oresta Brylińskiego
 • Czerwiec
  • 01.06.2023 – Koncert „Nauczyciel dzieciom”, sala gimnastyczna, godz. 17:30, po koncercie Piknik
  • 02.06.2023 – Egzaminy klas gitary p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek i p. Piotra Szyca
  • 06.06.2023 – Egzaminy promocyjne i końcowe klas fortepianu głównego p. Agaty Kantor-Chrobak i p. Michała Chrobaka sala nr 1
  • 06.06.2023 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy klarnetu p. Oleha Malovichko i klasy oboju p. Zofii Trystuły-Hovhannisyan, sala nr 2
  • 07.06.2023 – Egzaminy promocyjne i końcowe klas fortepianu głównego p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Ewy Ściborowskiej
  • 14.06.2023 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
  • 15.06.2023 – Koncert końcoworoczny, RCKB, godz. 17:30
  • 23.06.2023 – Koncert absolwentów i zakończenie roku szkolnego