Plan Pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku w roku szkolnym 2023/2024

Uwaga. Opublikowane terminy mogą ulec zmianie.

 • Wrzesień
  • 04.09.2023 – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Październik
  • 13.10.2023 – Ślubowanie klas pierwszych
   • godz. 16:30 – klasy I/4
   • godz. 18:00 – klasy I/6
  • 20.10.2023 – warsztaty fortepianowe – dr hab. Milena Kędra
  • 24.10.2023 – warsztaty trąbkowe – dr Bartosz Gaudyn
  • warsztaty fletowe
 • Listopad
  • 01.11.2023 – Święto Wszystkich Świętych
  • 02 – 03.11.2023 – dodatkowe dni wolne
  • 06.11.2023 – warsztaty skrzypcowe – mgr Paweł Wójtowicz
  • 10.11.2023 – Koncert z okazji Święta Niepodległości, sala gimnastyczna, godz. 18:00
  • 20 – 21.11.2023 – warsztaty chóralne, zespołu smyczkowego – prof. Stanisław Krawczyński
  • 22.11.2023 – Szkolny Konkurs Miniatur
  • 27.11.2023 – Audycja klasy skrzypiec p. Marka Żuka i klasy wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej, sala kameralna, godz. 16:30
  • 27.11.2023 – Audycja klas skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i p. Ewy Olejniczak, sala kameralna, godz. 18:00
  • 28.11.2023 – Audycja klasy gitary p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek i klasy fortepianu p. Agaty Kantor-Chrobak, sala kameralna, godz. 16:30
  • 28.11.2023 – Audycja klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka, sala kameralna, godz. 18:00
  • 29.11.2023 – Audycja klasy fortepianu p. Weroniki Jahn, sala kameralna, godz. 16:30
  • 29.11.2023 – Audycja klasy wiolonczeli p. Oresta Brylińskiego, sala kameralna, godz. 17:30
  • 30.11.2023 – Audycja klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego i klasy fortepianu p. Michała Chrobaka, sala kameralna, godz. 16:30
  • 30.11.2023 – Audycja klasy klarnetu p. Oleha Malovichko i saksofonu p. Józefa Janty, sala kameralna, godz. 18:00
  • 30.11.2023 – Audycja klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec, sala perkusyjna, godz. 18:00
 • Grudzień
  • 01.12.2023 – Audycja klasy trąbki p. Piotra Kleśnego, klasy oboju p. Zofii Trystuły i klasy fortepianu p. Tomasza Karaska, sala kameralna, godz. 16:30
  • 01.12.2023 – Audycja klasy gitary p. Piotra Szyca, sala kameralna, godz. 18:00
  • 04.12.2023 – Audycja klasy altówki p. Joanny Dyjak i klasy fortepianu p. Macieja Kiełpińskiego, sala kameralna, godz. 16:30
  • 04.12.2023 – Audycja klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko, sala kameralna, godz. 18:00
  • 05.12.2023 – Audycja klas fortepianu p. Magdaleny Bukały i p. Ewy Ściborowskiej, sala kameralna, godz. 16:30
  • 06.12.2023 – Koncert mikołajkowy uczniów klas pierwszych cyklu sześcioletniego, godz. 17:00
  • 08.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka, sala kameralna
  • 11.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klas skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i p. Marka Żuka, sala kameralna
  • 12.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klasy gitary p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek, sala kameralna
  • 13.12. 2023 – Przesłuchania śródroczne klasy altówki p. Joanny Dyjak i klasy gitary p. Piotra Szyca, sala kameralna
  • 14.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego i klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec, sala kameralna i perkusyjna
  • 15.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klas fortepianu p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Macieja Kiełpińskiego, sala kameralna
  • 15.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klasy oboju p. Zofii Trystuły i klasy trąbki p. Piotra Kleśnego, sala kameralna
  • 18.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko i klasy klarnetu p. Oleha Malovichko, sala kameralna
  • 19.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klas fortepianu p. Ewy Ściborowskiej, p. Agaty Kantor-Chrobak i p. Michała Chrobaka, sala kameralna
  • 20.12.2023 – Przesłuchania śródroczne klas wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej i p. Oresta Brylińskiego, sala kameralna
  • 21.12.2023 – Koncert wigilijny, sala gimnastyczna
  • 22.12.2023 – dodatkowy dzień wolny
  • 23-31.12.2022 Przerwa świąteczna
 • Styczeń
  • 09.01.2024 – Audycja klas fortepianu dodatkowego p. Agaty Kantor-Chrobak, p. Michała Chrobaka, p. Ewy Ściborowskiej i p. Małgorzaty Migas, sala kameralna
  • 13.01.2024 – Audycja klas fortepianu dodatkowego p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Tomasza Karaska, sala kameralna
  • 22.01.2024 – Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
   • godz. 16:30 – klasy I/6
   • godz. 18:00 – klasy I/4
 • Luty
  • 06.02.2024 – Zabawa karnawałowa dla uczniów z klas I-III/6
  • 08.02.2024 – Zabawa karnawałowa dla uczniów z klas I-IV/4 i IV-VI/6
  • 12-25.02.2024 – Ferie zimowe
 • Marzec
  • 05.03.2024 – Koncerty w RCKB dla szkół
  • 12.03.2024 – Koncerty w RCKB dla szkół
  • 20.03.2024 – Szkolny Turniej z Kształcenia słuchu
 • Kwiecień
  • 28.03 – 02.04.2024 – Przerwa świąteczna
  • Koncerty dla szkół
  • 15-16.04.2024 – Dni Otwarte
  • 22.04.2024 – Audycja klasy skrzypiec p. Marka Żuka i klasy wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej, sala kameralna, godz. 16:30
  • 22.04.2024 – Audycja klas skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i p. Ewy Olejniczak, sala kameralna, godz. 18:00
  • 23.04.2024 – Audycja klasy gitary p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek i klasy fortepianu p. Agaty Kantor-Chrobak, sala kameralna, godz. 16:30
  • 24.04.2024 – Audycja klasy fortepianu p. Weroniki Jahn, sala kameralna, godz. 16:30
  •  
  • 25.04.2024 – Audycja klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego i klasy fortepianu p. Michała Chrobaka, sala kameralna, godz. 16:30
  • 25.04.2024 – Audycja klasy klarnetu p. Oleha Malovichko i klasy saksofonu p. Józefa Janty, sala kameralna, godz. 18:00
  • 25.04.2024 – Audycja klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec, sala perkusyjna, godz. 18:00
  • 26.04.2024 – Audycja klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka, sala kameralna, godz. 16:30
  • 26.04.2024 – Audycja klasy gitary p. Piotra Szyca, sala kameralna, godz. 18:00
  • 29.04.2024 – Audycja klasy altówki p. Joanny Dyjak i klasy fortepianu p. Macieja Kiełpińskiego, sala kameralna, godz. 16:30
  • 29.04.2024 – Audycja klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko, sala kameralna, godz. 18:00
  • 30.04.2024 – Audycja klas fortepianu p. Magdaleny Bukały i p. Ewy Ściborowskiej, sala kameralna, godz. 16:30
 • Maj
  • 01.05.2024 – Święto Pracy, dzień wolny
  • 02.05.2024 – dodatkowy dzień wolny
  • 03.05.2024 – Święto Konstytucji, dzień wolny
  • 06 – 10.05.2024 – Sprawdzian dla klas III/6 z przedmiotu Podstawy rytmiki
  • 06 i 08.05.2024 – Sprawdzian dla klas VI/6 i IV/4 z przedmiotów Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne
  • do 10.05.2024 – termin wpisania do dziennika ocen „ołówkiem”
  • 10.05.2024 – Audycja klasy trąbki p. Piotra Kleśnego, klasy oboju p. Zofii Trystułu i klasy fortepianu p. Tomasza Karaska, sala kameralna
  • 10.05.2024 – Audycja klasy wiolonczeli p. Oresta Brylińskiego, sala kameralna
  • 13 – 16.05.2024 – Wywiadówki – przedmioty ogólnomuzyczne
  • 14.05.2024 – Audycja klas fortepianu dodatkowego p. Agaty Kantor-Chrobak, p. Michała Chrobaka, p. Ewy Ściborowskiej i p. Małgorzaty Migas, sala kameralna
  • 17.05.2024 – Audycja klas fortepianu dodatkowego p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Tomasza Karaska, sala kameralna
  • 20 – 23.05.2024 – Badania przydatności kandydatów (rekrutacja)
  • 24.05.2024 – Przesłuchania końcowe klas fortepianu dodatkowego p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Ewy Ściborowskiej, sala kameralna
  • 27.05.2024 – Koncert klas pierwszych z okazji Dnia Matki 
   • godz. 16:30 – klasy I/6
   • godz. 18:00 – klasy I/4
  • 28.05.2024 – Przesłuchania końcowe klas fortepianu dodatkowego p. Agaty Kantor-Chrobak i p. Michała Chrobaka, sala kameralna
  • 24, 27, 28.05.2024 – dodatkowe terminy egzaminów dla osób wyjeżdżających na zielone szkoły w terminach egzaminów promocyjnych
  • 28.05.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy akordeonu p. Pawła Dyjaka, sala kameralna
  • 29.05.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klas skrzypiec p. Barbary Szpakiewicz i p. Marka Żuka
  • 30.05.2024 – Boże Ciało, dzień wolny
  • 31.05.2024 – dodatkowy dzień wolny
 • Czerwiec
  • 03.06.2024 – Koncert „Nauczyciele dzieciom”, sala gimnastyczna
  • 04.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy gitary p. Oleny Tyszkowskiej-Żurek, sala kameralna
  • 05.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klas wiolonczeli p. Ilony Latochy-Dylewskiej i p. Oresta Brylińskiego, sala kameralna
  • 06.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy saksofonu p. Piotra Gruszeckiego i klasy perkusji p. Wiktorii Chrobak-Mielec, sala kameralna i perkusyjna
  • 07.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klas fortepianu p. Magdaleny Bukały, p. Weroniki Jahn i p. Macieja Kiełpińskiego
  • 07.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy oboju p. Zofii Trystuły i klasy trąbki p. Piotra Kleśnego, sala kameralna
  • 10.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy fletu p. Katarzyny Kurowskiej-Mleczko i klasy klarnetu p. Oleha Malovichko, sala kameralna
  • 11.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klas fortepianu p. Ewy Ściborowskiej, p. Agaty Kantor-Chrobak i p. Michała Chrobaka
  • 12.06.2024 – Egzaminy promocyjne i końcowe klasy altówki p. Joanny Dyjak i klasy gitrary p. Piotra Szyca
  • 13.06.2024 – Koncert końcoworoczny, RCKB
  • 21.06.2024 – Koncert absolwentów i zakończenie roku szkolnego