Dnia 11.09.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Muzycznej w roku szkolnym 2023/2024.

W głosowaniu jawnym do grona Rady Rodziców wybrano następujące osoby: Monika Nowicka, Katarzyna Kielan, Piotr Foryś, Grzegorz Tobiasz, Bernadeta Brzyk, Marcin Szydek.

Ukonstytuowana Rada Rodziców przydzieliła jednogłośnie następujące funkcje poszczególnym członkom:

 • Monika Nowicka – przewodnicząca
 • Katarzyna Kielan – zastępca
 • Piotr Foryś – skarbnik
 • Grzegorz Tobiasz – sekretarz

Komisja rewizyjna:

 • Bernadeta Brzyk
 • Marcin Szydek

Dyrektor Szkoły pani Ilona Latocha-Dylewska przedstawiła kalendarz wydarzeń bieżącego roku szkolnego.

Dotychczasowa przewodnicząca Rady Rodziców opowiedziała rodzicom o zadaniach Rady Rodziców, wysokości składek i ich przeznaczeniu.

Rada rodziców ustaliła, że składka na Fundusz Muzyczny i Radę Rodziców – zwana od teraz Funduszem Muzycznym pozostaje niezmieniona i wynosi 200 zł/rok.

Co obejmują wydatki na w/w Fundusz:

 • Organizacja imprez dla uczniów
 • Zakup nagród
 • Zakup statuetek dla absolwentów
 • Zakup upominków dla pierwszoklasistów z okazji ślubowania i Mikołajek
 • Wykonanie tabla absolwentów
 • Opłaty za udział uczniów w konkursach
 • Dofinansowanie wyjazdów na koncerty
 • Strojenie fortepianów szkolnych
 • Naprawa i serwis instrumentów wynikające z naturalnego zużycia instrumentu

Rada Rodziców ustaliła, że wpłaty na fundusz należy dokonać do 31 października 2023 r.

Rada Rodziców ustaliła, że osoby, które w/w kwoty nie uiszczą w podanym terminie będą samodzielnie ponosiły koszty napraw, udziału w konkursach, koncertach itp.

Opłata dla drugiego i kolejnego dziecka wynosi 50% w/w kwoty.

Rada Rodziców będzie finansowała udział w konkursach do kwoty 600 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku:

40 2030 0045 1110 0000 0241 8080

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko ucznia, klasa, cykl