15 września 2022 r. odbyło się spotkanie rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku. W głosowaniu wybrano następujących przedstawicieli Rady Rodziców:

Rada Rodziców 2022/2023:

 • Przewodnicząca – Monika Nowicka
 • Zastępca – Katarzyna Dudek
 • Skarbnik – Joanna Bronkowska
 • Sekretarz – Katarzyna Mańka

Komisja rewizyjna:

 • Krzysztof Markowski
 • Jarosław Nowak

Rada rodziców ustaliła, że składka na fundusz Rady Rodziców i fundusz muzyczny pozostaje niezmieniona.

Co obejmują wydatki z funduszu Rady Rodziców:

 • Organizacja imprez
 • Zakup nagród
 • Zakup statuetek dla absolwentów
 • Zakup upominków dla 1-klasistów z okazji ślubowania i Mikołajek
 • Wykonanie Tabla absolwentów

Co obejmują wydatki na Fundusz Muzyczny:

 • Naprawa instrumentów
 • Strojenie fortepianów, które są w szkole
 • Opłaty za udział uczniów w konkursach
 • Dofinansowanie wyjazdów na koncerty

Rada rodziców ustaliła, że wpłaty na fundusz Rady Rodziców i fundusz muzyczny można dokonać na dwa sposoby:

 • Opłata całościowa 200 zł (w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka klasa/cykl) do 31 października
 • Opłata w 2 ratach po 100 zł (do 31 października i do 31 stycznia – tytułem j/w + dopisek rata 1/rata 2)

Rada rodziców jednogłośnie przegłosowała, że osoby, które w/w kwoty nie uiszczą w podanym terminie będą samodzielnie ponosiły koszty napraw, udziału w konkursach/koncertach itp.

Ustalono również, że Rada Rodziców będzie finansowała udział w konkursach do kwoty 600 zł.

Opłata dla 2 i kolejnego dziecka z rodziny wynosi 50% w/w kwoty.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku:

40 2030 0045 1110 0000 0241 8080