Rada Rodziców 2021/2022:

  1. Monika Nowicka – przewodnicząca
  2. Justyna Węgrzyn – zastępca
  3. Wojciech Siek – skarbnik
  4. Krystyna Pawlik – sekretarz

Komisja rewizyjna:

  1. Agnieszka Siek
  2. Agnieszka Żółty-Osuch

 

FUNDUSZ MUZYCZNY

Tegoroczna składka na Fundusz Muzyczny wynosi 15 zł miesięcznie od każdego ucznia, płatne do 15. każdego miesiąca lub jednorazowa wpłata za cały rok w wysokości 150 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku:

40 2030 0045 1110 0000 0241 8080

W tytule przelewu należy wpisać: Fundusz Muzyczny, imię nazwisko ucznia, klasa, cykl

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Składka w wysokości 50 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do Szkoły Muzycznej, 25 zł za drugie dziecko, trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku:

40 2030 0045 1110 0000 0241 8080

W tytule przelewu należy wpisać: Rada Rodziców, imię nazwisko ucznia, klasa, cykl

 

Można dokonać wpłaty wspólnej na Fundusz Muzyczny i Radę Rodziców, wtedy prosimy w tytule wpisać: Rada Rodziców + Fundusz Muzyczny, imię nazwisko ucznia, klasa, cykl