Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku ogłasza rekrutację kandydatów na rok szkolny 2024/2025.

Termin rekrutacji: 15 marca 2024 r. – 15 maja 2024 r.

Szkoła Muzyczna prowadzi nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku jest szkołą samorządową. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Zapraszamy kandydatów w wieku od 7 do 16 lat.

Szkoła muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach

Instrumenty klawiszowe:

Fortepian

Instrumenty strunowe:

Skrzypce

Altówka

Wiolonczela

Gitara

Instrumenty dęte i perkusyjne:

Flet

Obój

Klarnet

Saksofon

Trąbka

Akordeon

Perkusja

Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

 • sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 7 – 10 roku życia,
 • czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 8 – 16 roku życia.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

 • sprawdzenie uzdolnień muzycznych
 • sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Kandydat badany jest w dziedzinie:

 • słuchu wysokościowego
 • poczucia rytmu
 • koordynacji ruchowej
 • pamięci muzycznej
 • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie.

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega na:

 • prezentacji piosenki
 • określeniu stosunku wysokości między dźwiękami
 • powtarzaniu dźwięków głosem
 • określeniu trybu zagranej melodii: wesoła/smutna
 • powtarzaniu melodii za głosem lub instrumentem
 • intonowaniu dźwięku ze słyszanego interwału
 • intonowaniu jednego składnika granego trójdźwięku
 • określaniu kierunku ruchu melodii
 • powtarzaniu klaskanego rytmu
 • powtarzaniu rytmu z usłyszanej melodii
 • klaskaniu i maszerowaniu zadanych wartości rytmicznych

Termin badania przydatności: 20, 21, 22 maja 2024 r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej I stopnia (wydaje lekarz rodzinny, art.142 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe)

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, nr tel.: 14 685 33 44.

 

Regulamin rekrutacji