Szkoła Muzyczna ogłasza nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2023/2024.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku jest szkołą samorządową. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Zapraszamy kandydatów w wieku od 7 do 16 lat.

Szkoła muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach

Instrumenty klawiszowe:

Fortepian

Instrumenty strunowe:

Skrzypce

Altówka

Wiolonczela

Gitara

Instrumenty dęte i perkusyjne:

Flet

Obój

Klarnet

Saksofon

Trąbka

Akordeon

Perkusja

Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

 • sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 7 – 10 roku życia,
 • czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 8 – 16 roku życia.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

 • sprawdzenie uzdolnień muzycznych
 • sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Kandydat badany jest w dziedzinie:

 • słuchu wysokościowego
 • poczucia rytmu
 • koordynacji ruchowej
 • pamięci muzycznej.

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega na:

 • prezentacja piosenki
 • określenie stosunku wysokości między dźwiękami
 • powtarzanie dźwięków głosem
 • określenie trybu zagranej melodii ? wesoła/smutna
 • powtarzanie melodii za głosem lub instrumentem
 • intonowanie dźwięku ze słyszanego interwału
 • intonowanie jednego składnika granego trójdźwięku
 • określanie kierunku ruchu melodii
 • powtarzanie klaskanego rytmu
 • powtarzanie rytmu z usłyszanej melodii
 • klaskane i maszerowanie zadanych wartości rytmicznych

Badania przydatności kandydatów, którzy złożyli elektroniczny wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w dniach 15, 16, 17 maja 2023 r. w godzinach 14:00 – 19:00.

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, nr tel.: 14 685 33 44.

Informacje o dokładnej dacie i godzinie badania przydatności (forma sprawdzenia predyspozycji do podjęcia nauki w szkole muzycznej) będą przekazywane telefonicznie lub mailowo.

Regulamin rekrutacji