Szkoła Muzyczna ogłasza nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2022/2023.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku jest szkołą samorządową. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Zapraszamy kandydatów w wieku od 7 do 16 lat.

Szkoła muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach

Instrumenty klawiszowe:

Fortepian

Instrumenty strunowe:

Skrzypce

Altówka

Wiolonczela

Gitara

Instrumenty dęte i perkusyjne:

Flet

Obój

Klarnet

Saksofon

Trąbka

Akordeon

Perkusja

Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

 • sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 7 – 10 roku życia,
 • czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 8 – 16 roku życia.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

 • sprawdzenie uzdolnień muzycznych
 • sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Kandydat badany jest w dziedzinie:

 • słuchu wysokościowego
 • poczucia rytmu
 • koordynacji ruchowej
 • pamięci muzycznej.

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega na:

 • prezentacja piosenki
 • określenie stosunku wysokości między dźwiękami
 • powtarzanie dźwięków głosem
 • określenie trybu zagranej melodii – wesoła/smutna
 • powtarzanie melodii za głosem lub instrumentem
 • intonowanie dźwięku ze słyszanego interwału
 • intonowanie jednego składnika granego trójdźwięku
 • określanie kierunku ruchu melodii
 • powtarzanie klaskanego rytmu
 • powtarzanie rytmu z usłyszanej melodii
 • klaskane i maszerowanie zadanych wartości rytmicznych

Badania przydatności kandydatów, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w dniach 16, 17, 18 maja 2022 r. w godzinach 14:00 – 19:00.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej I-go stopnia (wydaje lekarz rodzinny)(art.142 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe),
 • opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o psycho-fizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole albo zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 – w przypadku kandydata, który w roku kalendarzowym nie ukończy 7 lat

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, nr tel.: 14 685 33 44.

Informacje o dokładnej dacie i godzinie badania przydatności (forma sprawdzenia predyspozycji do podjęcia nauki w szkole muzycznej) będą przekazywane telefonicznie lub mailowo.

Regulamin rekrutacji