Gratulacje dla Nikodema Wolszy, Tadeusza Ząbkowskiego i Kamila Kotry, ich nauczycielki, p. Wiktorii Chrobak-Mielec oraz dla towarzyszącej im pianistki p. Agaty Kantor-Chrobak.