Gratulacje dla Mileny Halik i Artura Nowickiego oraz ich nauczycielki, p. Zofii Trystuły.