Gratulacje dla Mai Nalepki oraz jej nauczycielki, p. Ewy Ściborowskiej.