Z opóźnieniem, ale jednak aktualne. Gratulacje dla Zuzanny Nizioł oraz dla nauczycieli: p. Oleha Malovichki i p. Elżbiety Ekielskiej-Skóry.