Gratulacje dla grupy rytmicznej z klasy IIIB/6 oraz ich nauczycielki, Pani Małgorzaty Migas.