Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku informuje, że na podstawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. nr 2020, poz. 2087). stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Uczniowie nadal będą objęci nauczaniem zdalnym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku nr 35/2020 z 27 listopada  2020 r. w sprawie  określenia sposobu realizacji zadań szkoły w sytuacji wzrostu zakażeń COVID-19 i tym samym trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.,  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111) w  tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W sprawach budzących wątpliwości proszę kontaktować za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub e-mailowo z nauczycielami instrumentu głównego, lub dyrekcją szkoły.
Z wyrazami szacunku

Ilona Latocha- Dylewska

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku