REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

 1. Turniej z kształcenia słuchu przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku
 2. Turniej odbędzie się 26 lutego 2020 roku w dwóch kategoriach:
  klasy piąte cyklu sześcioletniego i trzecia cyklu czteroletniego – godz. 17.15
  klasy szóste cyklu sześcioletniego i czwarta cyklu czteroletniego – godz. 18.15
 3. Program turnieju przygotowany jest przez nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych uczących w Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku
 4. Celem turnieju jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, zainteresowanie przedmiotem, rozwijanie umiejętności współpracy.
 5. Zadania turniejowe zawierają zagadnienia zgodne z podstawą programową dla nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w szkołach muzycznych I stopnia.
 6. Zadania zostaną sprawdzone i ocenione przez komisję złożoną z nauczycieli Szkoły.
 7. Turniej jest jednoetapowy a ogłoszenie wyników jest w dniu turnieju. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Dla zwycięskiej drużyny przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone przy okazji najbliższego koncertu szkolnego.

Wszyscy uczniowie klas: V i VI cyklu 6-letniego oraz III i IV 4-letniego są zobowiązani do wzięcia udziału w turnieju.

Zajęcia z kształcenia słuchu klasy IVa cyklu 6-letniego (przypadające o godz. 17.15 – 18.00) są odwołane ze względu na turniej.