Gratulujemy naszym uczennicom Emilce Fitrzyk i Jessice Smith. Gratulacje również dla pani Barbary Szpakiewicz oraz dla pani Joanny Krupy.