Gratulacje dla Mai Nalepki, Klary Syty i Katarzyny Kuzy oraz ich nauczycielki p. Ewy Ściborowskiej.