Gratulacje dla Nikodema Wolszy oraz Tadeusza Ząbkowskiego oraz dla pani Wiktorii Chrobak-Mielec.