Gratulacje dla Mileny Halik, Artura Nowickiego, Darii Morawik, Olgi Bronkowskiej i Aleksandry Stelmach oraz dla nauczycieli: p. Zofii Trystuły i p. Michała Chrobaka.