Gratulacje dla Olgi Bronkowskiej i Darii Morawik oraz ich nauczycielki, p. Zofii Trystuły.