Gratulujemy naszej uczennicy Emilce Fitrzyk otrzymania Dyplomu Laureata w IV ogólnopolskim Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, gitarzystów i zespołów kameralnych w ramach festiwalu w Barokowym Stylu. Gratulacje również dla pani Barbary Szpakiewicz oraz dla pani Joanny Krupy.
Jeden z utworów przygotowanych na konkurs można obejrzeć na szkolnym kanale YouTube.