Gratulacje dla Mileny Halik oraz jej nauczycielki, p. Zofii Trystuły.