Gratulacje dla Mileny Halik oraz dla nauczycieli: p. Zofii Trystuły-Hovhannisyan i p. Michała Chrobaka.