Gratulacje dla Mileny Halik oraz nauczycielek: p. Zofii Trystuły-Hovhannisyan i p. Elżbiety Ekielskiej.