Gratulacje dla oboistki Mileny Halik oraz dla pani Zofii Trystuły – Hovhannisyan.