Gratulacje dla oboistki Mileny Halik oraz jej nauczycielki, Pani Zofii Trystuły-Hovhannisyan.