Ze względu na ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Muzycznej, zajęcia dydaktyczne w dniu     13 października 2022 r., od godz. 1700 są zawieszone.

Uczniów, Nauczycieli i Rodziców zapraszamy na uroczystość ślubowania (o godz. 17.00, w sali gimnastycznej).