Aktualne informacje o nieobecnych nauczycielach, zastępstwach lub odwołanych zajęciach dostępne są w dzienniku elektronicznym.