Poniżej publikujemy wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Nazwiska kandydatów na listach są uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista kandydatów przyjętych do cyklu sześcioletniego

Lista kandydatów przyjętych do cyklu czteroletniego

Lista kandydatów nieprzyjętych

Pozostały wolne miejsca:

  • altówka – 1 miejsce
  • wiolonczela – 1 miejsce
  • obój – 1 miejsce