Szkoła Muzyczna ogłasza nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku informuje, że wnioski o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.muzyczna@brzesko.pl lub w sekretariacie szkoły w dniach od 15 marca 2021 r. – 31 maja 2021 r.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.sm.brzesko.pl w zakładce REKRUTACJA.

Badania przydatności kandydatów, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w dniach 14, 15, 16 czerwca 2021 r. w godzinach 14:00 – 19:00.

Warunkiem przystąpienia do badania przydatności jest: złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku (w terminie 15 marca 2021 r. – 31 maja 2021 r.) wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art.142 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe).