Plan zajęć grupowych na rok szkolny 2022/2023 znajduje się tutaj.
Uwaga! Opublikowany plan zajęć może ulec zmianie